VÁR UTCA | Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English

VÁR UTCA

1854: Vár utcza
1927: Vár utca
1947: Vár utca
1949: Tolbuhin marsall utca
1964: Tolbuhin marsall utca

A lényegében egyutcás várban mindig is Vár utcának hívták ezt a szakaszt. Csak 1949 és 1990 között viselte a Tolbuhin marsall nevet. A szovjet hadvezér a cári hadseregben kezdte katonai pályáját, majd 1918-ban csatlakozott a Vörös Hadsereghez és végigharcolta a polgárháborút. A II. világháborúban előbb a krími front parancsnoka, majd az 57. hadsereg vezetője a sztálingrádi csatában. 1943-ban a Donyeck-medence több jelentős városát is visszafoglalja a németektől. 1944 májusától a 3. ukrán front vezetője, Malinovszkij fegyvertársa. Tito partizánjaival együttműködve részt vesz a belgrádi hadműveletben. Csapatait ezt követően Magyarországra rendelik, ahol azok főszerepet játszanak Budapest bevételében és a balatoni csatában. A háború után a délkelet-európai szovjet erők, később a Kaukázusontúli Katonai Körzet parancsnoka. 1949-ben halt meg.

Website by InnoTeq