Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English
1849
Az 1848/49-es szabadságharc Magyar Katonai Érdemrendjének 2. osztálya. Ezüst koszorúban, aranyozott, hármashalom koronázott középsőjéből kin...
1849
Az 1848/49-es szabadságharc 1849. április 3-i szenttamási csatájának emlékérme. Nyolcszegletű, sarkain kissé kiálló, füles bronzérem, vörös-...
1849
Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy előírásos cs. kir. gyalogostiszti csákója fekete posztó borítással, homlokrészén arany paszomá...
1849
Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy vörös színű, ún. panyókás tábori sapkája, homlokrészén aranyzsinór- és sújtásból készült vitéz...
1849
Stekenits Pál közhuszár legénységi dolmánya, amelyet Világosnál viselt (cs. kir. 8. Koburg-, vagy 9. Miklós huszárezred). Sötétzöld posztó,...
1849
A hadizsákmányként Perczel Mór honvédtárbornok birtokába került szenttamási ószláv misekönyv. 1849. április 4-én a szenttamási (Bácska) ütkö...
1849
Az 1848/49-es magyar honvédség tisztjei által viselt szolgálati öv nemzetiszínű (vörös-fehér-zöld) bojtjai, „gombjain” mindkét oldalon a kor...
1849
Nagykanizsa vagy Nagykanizsa által valamelyik honvéd alakulatnak adományozott zászló, egyik oldalának kivágott középrésze, Magyarország babé...

Oldalak

Website by InnoTeq