Sonnenbergi Freyseysen János | Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English

Sonnenbergi Freyseysen János

1849

Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy csákója

Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy előírásos cs. kir. gyalogostiszti csákója fekete posztó borítással, homlokrészén arany paszományból készült kokárdával, alsó szegélyén a fejbőséget szabályozó, hátsó középrészén rézcsattal ellátott fekete lakkbőr szíjjal, fekete bőr szemernyőjén arany hímzéssel, a szemernyő homlokvonalánál arany lánczsinórral, hadnagy-főhadnagyi (kettéosztott, vörös szegélyű és arany-sárga osztóvonalú) csákópaszománnyal, lakbőr tetővel, állszíjjal. Csákórózsája vörös középmezejében Magyarország korona nélküli kiscímere, gyöngyökből kihímezve. Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy (Wieliczka, Galícia 1831 – †Pozsony, 1904) Szepességi német evangélikus család gyermeke. Joggyakornok. 1848. november 6–tól hadapród a honvédséghez csatlakozott cs. kir. 2. „Sándor” gyalogezrednél. 1849. január 21–től hadnagy ugyanezen ezred III. zászlóaljánál (későbbi 108. honvéd zászlóalj). 1849. július 21–től főhadnagy, zászlóalj segédtiszt a 15. (pozsonyi) honvéd zászlóaljnál. Végig a komáromi várőrség soraiban szolgált. 1849. november 12 – 1851. november 30. között büntetésből a cs. kir. 2. gyalogezrednél szolgált. 1867/1890 körül a Moson Megyei Honvédegylet tagja, tiszttartó Lendorfon, majd Habsburg Albrecht főherceg (1817–1895) gazdatisztje Magyaróváron. A Laczkó Dezső Múzeum állandó kiállításában látható csákója és panyókás tábori sapkája. Utóbbinak vörös színe kollektív kitüntetésnek számított. Ilyent csak az összességükben kitünt alakulatok katonái viselhettek, míg a többiek tábori sapkája kék színű volt. 

  • Sonnenbergi Freyseysen János hagyatéka, 1910 körül Laczkó Dezső gyűjtése, LDM IGy 56.109.
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 424.

 

 

Szerző: 
Rainer Pál
Kategóriák: 
Tárgy
Médium: 
Kép
Kép típusa: 
Fotó
Anyag: 
posztó, bőr, aranyzsinór és paszomány, réz
Magasság: 
23 cm
Szélesség: 
20 cm
Mélység: 
20 cm
Gyártás helye: 
Mosonmagyaróvár
Beszerzés helye: 
Veszprém
Használat helye: 
Mosonmagyaróvár
Share/Save

Oldalak

Website by InnoTeq